Landingsbanen

Het recht op uitkeringen kan worden bekomen:

  • Vanaf 60 jaar, mits een loopbaan van tenminste 25 jaar.
  • Vanaf 55 jaar, 1/2de en 1/5de  (sectorale cao tot 31/12/2018):
  • mits een loopbaan van 35 jaar

of indien je:

  • ofwel een zwaar beroep uitgeoefend hebt gedurende 5 jaar in de afgelopen 10 jaar of 7 jaar in de afgelopen 15 jaar
  • ofwel tenminste 20 jaar nachtarbeid verricht hebt. 
Voor meer informatie over landingsbanen contacteer je best je afdeling.