Syndicale premie

Voorwaarden

  • tenminste 25 dagen effectief gewerkte of ermee gelijkgestelde dagen hebben in de loop van het refertejaar (van 1 december tot 30 november) bij één van de werkgevers uit de sector
  • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen. 

Bedrag

  • voor de werknemers van de haarsnijderijen: € 125,00
  • voor de werknemers van de pelslooierijen: € 125,00 vanaf 2019. 

Het bedrag van de premie wordt berekend in verhouding tot het aantal kalenderdagen dat je gedurende het refertejaar in dienst was bij de werkgever. Elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledig gewerkte maand. 

Wie de onderneming verlaat wegens SWT of (vervroegd) pensioen heeft recht op de volledige syndicale premie. 

De premie wordt door de Algemene Centrale-ABVV uitbetaald tegen 30 juni volgend op het refertejaar.