Loonsindexering

In de sector Bont en Kleinvel worden de lonen tweemaal per jaar aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex: op 1 april en op 1 oktober.

Op 1 april 2020 werden de minimum-, baremieke en reële brutolonen verhoogd met 0,39% ingevolge een indexaanpassing.