Loonsindexering

In de sector Bont en Kleinvel worden de lonen tweemaal per jaar aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex: op 1 april en op 1 oktober.

Op 1 januari 2022 werden de lonen verhoogd ingevolge een loonsverhoging (sectorakkoord 2021-2022):

- voor de werknemers van de haarsnijderijen: + 0,16 € bruto/uur

- voor de werknemers van de pelslooierijen en fabricage bont: + 0,03 €bruto/uur.