Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) met 40 jaar loopbaan (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

  • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
  • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
  • sectoranciënniteit:
    • ofwel gedurende tenminste 15 jaar (eventueel mits onderbroken periodes) tewerkgesteld zijn bij de werkgever die ontslaat
    • ofwel een loopbaan hebben van minimum 20 jaar in de sector, waarvan minstens 8 jaar bij de werkgever die ontslaat. 
Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.