Voorstelling

De sector van de cementfabrieken stelt in België iets meer dan 1.000 arbeiders tewerk in 3 grote ondernemingen. Deze ondernemingen maken elk deel uit van een internationale groep : CBR (groep Heidelberg Cement), CCG (groep Italcement) en Holcim (groep Holcim). De sector kent een sterke syndicale traditie waarin het ABVV een meerderheidspositie inneemt.