Voorstelling

Het betreft de nijverheid grondstoffen levert voor de bouwsector, maar eveneens voor talrijke andere industriële sectoren. De sector neemt ook de verwerking en de exploitatie van kalk, kalksteen, steen, grind, marmer, zand en andere samenstellingen van mineralen met inbegrip van klinker/cement voor haar rekening. Op sociaal vlak werkt het paritair comité PC 102 met 10 subcomités. Ons land telt 2 wereldleiders in de productie van kalk: Carmeuse en Lhoist. De sector bestaat in de meeste gevallen uit grote groepen (Carmeuse, Lhoist, Gralex, Sibelco, CCB, Holcim, enz … ) en kleinere (die soms gecontroleerd worden door dezelfde groepen). Over het algemeen is de rendabiliteit goed met vaak positieve financiële resultaten (zelfs uitmuntend). De evolutie van het gemiddeld aantal werknemers is relatief stabiel (wordt geschat op 5500 personen).

Subcomités

102.01 - Paritair subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

102.02 - Paritair subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

102.03 - Paritair subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

102.04 - Paritair subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

102.05 - Paritair subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geexploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

102.06 - Paritair subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geexploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant (Zie met je afgevaardigde)

102.07 - Paritair subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

102.08 - Paritair subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk

102.09 - Paritair subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

102.10 - Paritair subcomité voor de terugwinning van steenstort (Zie met je afgevaardigde)

102.11 - Paritair subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen