Ontslag en outplacement

De bedoeling van outplacement is dat de ontslagen werknemer begeleid wordt door een specialist zodat hij binnen een zo kort mogelijke termijn opnieuw aan de slag kan bij een andere werkgever of als zelfstandige. 

In het PC 200 is outplacement in handen van CEVORA (opleidingscentrum), dat hiervoor samenwerkt met gespecialiseerde outplacementkantoren. Voor de bediende is outplacement gratis (wordt deels door de werkgever gefinancierd), behalve bij een opzeg van minstens 30 weken.

Een bediende die ontslagen werd om dringende reden heeft in geen enkel geval recht op outplacement.

Voor meer info over de regels m.b.t. outplacement binnen het PC 200 kan je terecht bij je afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.