Tijdskrediet

Met motief : 

  • Verzorging van een kind tot acht jaar, palliatieve zorgen, zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid, zorgen voor een gehandicapt kind tot 21 jaar     
    = 51 maanden (volledige onderbreking of 1/2 of 1/5), als je vijf jaar anciënniteit hebt in het bedrijf.
  • Volgen van een opleiding = 36 maanden.