Ontwerp van sectoraal akkoord goedgekeurd door de militanten van de papier- en kartonverwerking

De militanten van de papier- en kartonverwerking hebben zich afgelopen dinsdag uitgesproken over het ontwerpakkoord dat vorige week werd bereikt. Het akkoord werd met een ruime meerderheid goedgekeurd. Indien de andere vakbonden en de werkgevers ook hun akkoord geven, dan zullen de werknemers uit de papier- en kartonverwerking kunnen genieten van nieuwe voordelen inzake loon en arbeidsvoorwaarden.

De belangrijkste punten uit het ontwerpakkoord zijn de volgende:

Koopkracht: vrijheid van onderhandelen en significante vooruitgang voor de laagste lonen

De sectorale minima worden verhoogd met 0,16 € per uur of 25,6533 € per maand vanaf 01.12.2019. Dit betekent voor de lagere lonen een vooruitgang die groter is dan de loonnorm. Ter compensatie van de periode tussen 01.01.2019 en 30.11.2019 ontvangen de werknemers een ecocheque (of een gelijkwaardig voordeel) van 150 €.
In de bedrijven met een syndicale delegatie kunnen er binnen het bedrijf bovendien afspraken gemaakt worden die nog voordeliger zijn. Vakbonden en werkgevers hebben hiervoor de tijd tot 30.11.2019. Is er tegen dan geen akkoord op het bedrijf, dan stijgen de reële lonen automatisch met 1,1%.

Tenslotte wordt het dagbedrag voor de bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2019 verhoogd met een bedrag dat overeenstemt met de index voor de periode 1 juli 2017 – 30 juni 2019.

Eindeloopbaan

De sector treedt toe tot alle mogelijke stelsels van SWT.

Het akkoord voorziet ook in de mogelijkheid om vanaf 55 jaar 4/5e of vanaf 57 jaar 1/2e de werken voor werknemers met een lange loopbaan en/of een zwaar beroep. Bovendien verlengt de sector de mogelijkheid om gebruik te maken van een landingsbaan 1/5e vanaf 50 jaar.(weliswaar zonder uitkeringen)

Mobiliteit

Er wordt een fietsvergoeding ingevoerd van 0,12 € per kilometer. (voor een traject van maximum 40 km enkel)

Syndicale premie

De syndicale premie van de bedienden stijgt naar 110 €. Dit is een stap in de goede richting, maar de bedoeling van de Algemene Centrale ABVV is om te komen tot een volledige gelijkschakeling met de arbeiders die het maximumbedrag ontvangen.

Andere voordelen

Verder vinden we in het akkoord de volgende afspraken terug: een collectieve vormingsplicht van 5 dagen voor de periode 2019-2020 (en 6 dagen in 2021- 2022), een aanpassing van het aantal mandaten in de syndicale delegatie, een verbetering van het klein verlet en van de sluitingspremie.