Welke verbeteringen in je sector?

Om de twee jaar vinden er in de sectoren onderhandelingen plaats om de lonen en werkomstandigheden te verbeteren. Na afloop daarvan zien nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) het licht. De nieuwe cao’s zijn op alle werknemers uit de sector van toepassing, zelfs in bedrijven waar geen vakbondsvertegenwoordiging aanwezig is. Ook al is de basis voor de onderhandelingen gelegen in een interprofessioneel akkoord, toch worden de onderhandelingen sector per sector gevoerd. Dit gebeurt volgens de prioriteiten van de werknemers.

Afgevaardigden aan het werk

Ten eerste stellen de afgevaardigden, met behulp van hun regionale afdeling, een eisenbundel op. Vervolgens komen afgevaardigden uit alle delen van het land bijeen tijdens een vakbondsraad om samen de definitieve eisen op te stellen. Alles wordt in het werk gesteld om samen met de andere vakbonden een gemeenschappelijke reeks eisen in te dienen. Op deze manier verhogen we ons gewicht tijdens de onderhandelingen.

Aan tafel met de werkgevers

Tot slot beginnen de onderhandelingen met de werkgevers. Aan vakbondszijde zijn het de vakbondssecretarissen en federale secretaris die onderhandelen. De afgevaardigden worden regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. De onderhandelingen kunnen binnen enkele weken afgerond zijn of maanden duren. Wanneer een protocolakkoord bereikt is, komt de vakbondsraad opnieuw samen zodat de afgevaardigden het eindresultaat kunnen beoordelen. Indien ze dit aanvaarden, is er een overeenkomst en wordt deze omgezet in een cao. Wanneer deze niet aanvaard wordt, kunnen er acties volgen. In dat geval steunen de werknemers hun afgevaardigden om hun eisen meer kracht bij te zetten.

Alle info over de sectorale onderhandelingen