Sectorale onderhandelingen: nieuwe akkoorden

Verscheidene sectoren van de Algemene Centrale - ABVV hebben al een akkoord bereikt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

Groeven (102.03)

  • Stijging van de lonen met € 0,2051 bruto per uur in een arbeidsregime van 39 uur en met €  0,2000 bruto per uur in een regime van 40 uur. 
  • Invoering van een premie voor werkkledij van € 0,84 per werkdag vanaf 1 januari 2019
  • Verhoging van de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten tot 100% van het sociale abonnement vanaf 1 september 2019.

Leder (128)

  • Verhoging van alle lonen met € 0,16 en van de vergoeding bestaanszekerheid tot € 13, vanaf 1 juli 2019.
  • Alle werknemers hebben vanaf 1 januari 2020 recht op 1 anciënniteitsdag vanaf 15 jaar in de sector (in plaats van 20 jaar voordien).
  • De werknemers hebben toegang tot alle stelsels brugpensioen en tijdskrediet. 


Papierproductie (129)

  • Indien er tegen 31 december 2019 geen akkoord op ondernemingsvlak wordt gesloten, stijgen de reële lonen met 1,1 % vanaf 1 januari 2020
  • Verhoging van de eenmalige premie (tot € 535) en de huwelijkspremie (tot € 77)
  • De werknemers hebben toegang tot alle stelsels brugpensioen en tijdskrediet