Congres EFBH: We zetten onze Europese strijd verder

De Europese federatie bevoegd voor de sectoren bouw, hout en gelieerde industrieën (EFBH) hield haar congres in Wenen. Het congres was de uitgelezen plaats voor de Algemene Centrale – ABVV om haar engagement voor transnationale solidariteit te benadrukken en de herverkiezing van Brahim Hilami, federaal secretaris voor de bouw, als ondervoorzitter van de EFBH toe te juichen.

De strijd tegen sociale dumping in de bouwsector blijft één van de centrale punten in de Europese actie van de Algemene Centrale. En ook al blijft sociale dumping grote schade aanrichten, hebben de inspanningen van de AC binnen de EFBH toch een aantal maatregelen kunnen terugdringen.

Onze centrale is eveneens betrokken bij de uitvoering van het strategisch plan van 2020 – 2023 van de EFBH, waarin twee basiswaarden centraal staan: eenheid en gelijkheid. Eenheid, want we moeten -meer dan ooit- de handen ineen slaan op nationaal, Europees en internationaal niveau. Dat vormt de basis van onze kracht. En gelijkheid, gelijke rechten voor alle werknemers, ongeacht waar ze vandaan komen en ongeacht in welk land of op welke werf ze werken.

Samen met de EFBH strijden we voor een toegang van alle Europese werknemers tot een vrije, democratische en strijdbare vakbond. Dit is fundamenteel in de strijd voor een eerlijke verdeling van de rijkdom en gelijkheid.