Bediende in de petroleum? Jouw loon wordt geïndexeerd

Deze maand wordt jouw loon als bediende in de petroleum geïndexeerd. De bedoeling van een indexering is dat, door een stijging van de prijs van de consumptiegoederen, je nog steeds evenveel kan kopen. Jouw loon wordt dus aangepast aan de levensduurte.

We kunnen met andere woorden niet spreken van een koopkrachtverhoging. In dit laatste geval zou je meer consumptiegoederen kunnen kopen met de verhoging van jouw loon, dit zal nu niet het geval zijn.

Op onze website kan je als bediende de geïndexeerde sectorale minimumlonen vanaf 1 maart 2020 raadplegen.

Voor de arbeiders bestaat er in de sector een maandelijks indexeringsmechanisme. Bij de bedienden gebeurt dit niet maandelijks, in dit systeem moet de spilindex overschreden worden om een verhoging van de lonen met 2% toe te passen. De spilindex is een rekenmethode voor de aanpassing van de lonen aan de levensduurte.

Opgelet: zelfs als jouw loon hoger is dan het sectoraal minimum, moet het geïndexeerd worden. Hiervoor kan je steeds terecht bij je afgevaardigde of je afdeling van ABVV Petroleum.