Loonsindexering

Jouw loon wordt bepaald door jouw functie en de loonbarema’s van de petroleumnijverheid en -handel. Deze loonbarema’s zijn de minimumloonschalen en jouw werkgever is  verplicht zich aan deze te houden. Hij mag meer  betalen maar zeker niet minder! Het is evenwel  mogelijk dat een bedrijf eigen barema’s toepast.

Ook hier geldt de regel dat deze bedrijfsbarema’s evenwel hoger dienen te zijn dan de sectorbarema’s. Deze barema’s evolueren volgens het aantal jaren   dat jij werkzaam bent in de sector. In de sector van de petroleumnijverheid en petroleumhandel zijn er 6 categorieën.

De sectorale bruto barema's van de bedienden en het effectief vast bruto maandloon voor het gebaremiseerd personeel werden vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 0,4%, met een minimum van € 16,2 op het maandloon voor de gebaremiseerde bedienden.

De raffinaderijpremie voor bedienden werd verhoogd met 0,4% vanaf 1 januari 2022.