Voorstelling

De Belgische petroleumsector wordt gedomineerd door enkele grote ondernemingen. De sector telde 6.399 werknemers in 2020, onder wie 1244 arbeiders en 5379 bedienden. Petroleum is naast raffinage ook het opslaan, het overladen en de verdeling van olie- en petroleumproducten. 

Enkele sectorale cijfers:

  • De omzet steeg met bijna 20% tussen 2016 en 2019. In 2020 daalde de omzet met bijna 60% in 2020 (wegens covid-19).
  • De bedienden maken 4/5de van het aantal arbeidsplaatsen in de sector uit.
  • 1 werknemer op 3 is meer dan 50 jaar.
  • In 2018 gaat de nettowinst bijna integraal naar de aandeelhouders, dit voor een bedrag van 5,5 € miljard. In 2019 is het uitgekeerde bedrag aan de aandeelhouders hoger dan de nettowinst van de sector, namelijk 3,8 € miljard. In 2020 is er een nettoverlies, toch ontvangen aandeelhouders nog hoge bedragen.
  • De productiviteit van de werknemers bleef stabiel tussen 2016-2019.
  • Tussen 2019 en 2020 is het gemiddelde percentage van de sociale zekerheidsbijdragen gedaald van 28,57% tot 25,71% voor ondernemingen in de sector. Bovendien krijgen de werkgevers nog bijkomende loonsubsidies onder de vorm van het niet doorstorten van een percentage bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid (22,8%) en volcontinuarbeid (25%).