Syndicale premie

Voor de actieve arbeider en de arbeider in SWT:

€ 145 of € 12,08 per twaalfde.