Arbeidsduur

In jouw sector is de wekelijkse arbeidsduur bepaald op 38 uren.

Er wordt ook een arbeidsduurvermindering van 12 dagen toegekend (in verhouding tot de effectieve prestaties - dit betreft deze die slechts een deel van het jaar in dienst zijn). De arbeidsduur stemt zo overeen met een gemiddelde van 36 uren.

Deze dagen worden vastgesteld op ondernemingsniveau, samen met de vertegenwoordigende werknemersinstanties, rekening houdend met de noodwendigheden van de dienst.