Ontslag

Er wordt door de sector aanbevolen om bij afdankingen, die het gevolg zouden zijn van bijzondere economische omstandigheden, een prioriteitsrangorde te volgen, die rekening houdt met de bekwaamheid, de verdienste, de specialisering, de leeftijd, de jaren dienst en de familielasten.

In geval van wederaanwerving (bij dezelfde werkgever) zal voorrang verleend worden aan de kandidaten die beantwoorden aan de gevraagde bekwaamheid, in een gelijke rangorde, die omgekeerd is aan diegene die voor de afdanking werd voorzien.

De sector voorziet ook nog in bijkomende compensatie vergoeding bij ontslag:

Deze bijkomende vergoeding wordt als volgt bepaald:

  • de bijkomende vergoeding is in functie van de bereikte anciënniteit van de werknemer, zoals aangegeven in de onderstaande tabel;
  • de som van de wettelijke opzeggingstermijn en de bijkomende vergoeding mag echter nooit groter zijn dan de maximale rechten;
  • indien deze som groter is dan de maximale rechten, zal de bijkomende vergoeding overeenkomstig verminderd worden.

Complementaire vergoeding

Anciënniteit/jaar Wettelijke opzeg/maanden Complementaire vergoeding/maanden Totaal in maanden
3 Bepaald door de wet 1 4
4 Bepaald door de wet 2 5
5 Bepaald door de wet 3,9 8
6 Bepaald door de wet 3,6 8.4
7 Bepaald door de wet 3,3 8.8
39 Bepaald door de wet 24,1 45.4
40 Bepaald door de wet 26,1 49