Verplaatsingsvergoeding

  • 100% van het treinabonnement.
  • De tarieven worden toegepast per schijf van 5 km
  • Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer: op basis van art 5 en 6 cao 19 octies.
  • In geval van transport per fiets, wordt een vergoeding toegekend van 0,23 euro/kilometer, begrensd tot een maximale afstand van 100 kilometer (heen en terug).