Colombia : Het gevaarlijkste land ter wereld voor syndicalisten

De Algemene Centrale heeft een jarenlange traditie van samenwerking met twee Colombiaanse vakbonden, de petroleumvakbond USO en de koepel van boerenvakbonden Fensuagro. De projecten werden in de kijker gezet op een studiedag die het ABVV en fos, het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking over Colombia organiseerden. De vakbonden moeten er in uiterst moeilijke omstandigheden werken, zoals je ook nog elders in deze editie kunt lezen.

De politieke situatie in Colombia maakt het de vakbonden bijzonder moeilijk. De heersende politici varen een keiharde neo-liberale koers met steun van de VS en er heerst een onvervalste geweldcultuur in het land, met bedreigingen, aanslagen en moorden op syndicalisten. Paramilitaire groepen maken er zich schuldig aan. De algehele straffeloosheid werkt het geweld nog in de hand. Minder dan 10% van de moorden leiden tot een veroordeling. Slechts 4% van de Colombianen zijn lid van een vakbond. Is het dan verwonderlijk dat slechts De angst zit er bij de Colombianen zo diep in dat slechts 4% het aandurft om lid te zijn van een vakbond. Niet te verwonderen als je weet dat vakbondswerk er door de overheid en de werkgevers bestempeld wordt als "guerilla-activiteiten".

Armoede

De projecten met USO en Fensuagro leggen beide de nadruk op vorming en opleiding, ook van nieuwe jonge syndicalisten. Beide vakbonden hebben een eigen vormingscentrum. Het project met USO werkt specifiek rond de rechten van de arbeiders in onderaanneming. Want ook hier is flexibiliteit het grote ordewoord van de werkgevers. Door zich te richten op deze werknemers slaagde USO er wel in om het ledenaantal spectaculair te verhogen.
Colombia is rijk aan natuurlijke grondstoffen maar de rijkdom wordt zeer ongelijk verdeeld. 45% van de bevolking leeft er onder de armoedegrens. Onze partners voeren er niet alleen een strijd voor syndicale rechten maar vechten ook om de rijkdom te herverdelen en niet in handen te laten van multinationals.

Zwarte lijst

Solidariteit moet internationaal zijn. We moedigden USO daarom aan om lid te worden van de internationale vakbondsfederatie ICEM. Het vormen van een internationaal netwerk wierp de voorbije maanden zijn vruchten af: een strafmaatregel tegen de voorzitter van USO werd onder druk van internationaal vakbondsprotest teruggeschroefd en op het recente wereldcongres van ICEM werd een motie goedgekeurd om de Colombiaanse vakbonden te steunen.
De aanvallen op syndicalisten blijven niettemin doorgaan. Daarom roept De Algemene Centrale de Internationale Arbeidsorganisatie op om Colombia op de "zwarte lijst" te plaatsen van landen die de internationale conventie 87 (recht op vrijheid van vereniging en vakbondsvrijheid) schenden. Het ABVV kan hierin een belangrijke rol spelen.

Ongebreidelde vrijhandel, willekeur van multinationals, uitbuiting en beknotting van vakbondsrechten, De Colombiaanse werknemers worden er elke dag mee geconfronteerd in de overtreffende trap.