Breng het minimumloon op 14 €

Aan de vooravond van de nationale stakingsactie van 24 juni lanceert de Algemene Centrale-ABVV een campagne met oplossingen voor de economische en sociale crisis. 

Aan de vooravond van de nationale stakingsactie van 24 juni lanceert de Algemene Centrale-ABVV een campagne met oplossingen voor de economische en sociale crisis. Daarmee geeft de vakcentrale aan dat zij het regeringsbeleid niet alleen afwijst, maar daar ook alternatieven voor heeft. En daar wil ze na de stakingsdag aandacht blijven voor vragen.

‘Anders en beter, het kan’, zo luidt de campagne. De Algemene Centrale-ABVV legt de klemtoon op eerlijke belastingen, koopkracht en jobs.

De besparingspolitiek van de regering is uitzichtloos. Haar fiscale hervormingen verbeteren de verdeling van de lasten geenszins. Wat ze de burgers toestopt weegt vele keren lichter dan wat ze afneemt. De arbeidsplaatsen die ze creëert zijn voornamelijk slecht betaalde, deeltijdse of tijdelijke flexijobs, en in ieder geval lossen ze het  tewerkstellingsprobleem niet op. Met dit beleid strandt de regering uiteindelijk op een begrotingsgat van 3 miljard euro dat deze zomer moet dichtgereden worden.

Zo komen we er niet uit. Alle inkomsten uit de grootste vermogens moeten belast worden zoals  beroepsinkomsten worden belast. De overheid krijgt op die manier zuurstof om te investeren in ons economisch weefsel. Daarmee creëer je jobs. Echte jobs, zeker en voltijds werk dat toegang geeft tot volwaardige sociale rechten.

Want goede jobs zijn de motor van de economie. Koopkracht is dat ook. Koopkracht houdt  de binnenlandse vraag in stand en genereert bijgevolg productie en arbeidsplaatsen. Ze moet versterkt worden, ook al omdat het niet aanvaardbaar is dat grote groepen mensen nog nauwelijks rondkomen, zelfs al zijn ze aan het werk.

Daarom dit concreet voorstel. De minimumlonen moeten voor iedereen fors omhoog.

De voorzitter van de Algemene Centrale-ABVV, Werner Van Heetvelde, formuleert het zo: “om fatsoenlijk te kunnen leven is een uurloon van 14 euro nodig, zo blijkt uit onze analyses. Als we dat minimumloon invoeren, zouden we er sociaal en economisch heel wat beter aan toe zijn.”

“We zouden daar niet eens de eersten mee zijn”, voegt hij eraan toe. “Een gelijkaardige drastische verhoging werd met succes toegepast in Californië, de Amerikaanse staat die drie jaar geleden nog bankroet was. Het is een inspirerend voorbeeld.”