Sectorale onderhandelingen - Akkoord voor de scheikunde

Na moeizame onderhandelingen hebben we een degelijk akkoord bereikt in de scheikunde! Hier vind je de belangrijkste verbeteringen.

Na moeizame onderhandelingen hebben we een degelijk akkoord bereikt in de scheikunde (PC 116). We sommen de belangrijkste verbeteringen hier op:

↗ van de lonen en ploegenpremies

 Vanaf 1/5/2017 sector minima:

•             Lonen : + € 0,12

•             Ploegenpremies vroege en late : + € 0,0072

•             Ploegenpremies nacht: + € 0,0242

Vanaf 1/1/2018 hogere lonen en ploegenpremies : + 1,1%

Syndicale premie : ↗ 145€

De syndicale premie wordt verhoogd tot het nieuwe fiscale plafond, van € 135 naar € 145

Privé vervoersonkosten : ↗ tot 70% 

De patronale tussenkomst in het woon-werkverkeer uitgevoerd met  privé-vervoermiddel, wordt verhoogd van 60% tot gemiddeld 70% vanaf 1/5/2017.

Meer info over de lonen en arbeidsvoorwaarden in de scheikunde vind je op onze sectorpagina's.