Sectorale onderhandelingen - Akkoord voor de bewaking

Er is een akkoord bereikt in de bewaking. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen.

Er is een akkoord bereikt in de bewaking. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen.

Koopkracht: ↗ van de brutolonen

Op 1 juli 2017 worden de lonen verhoogd met +1,1%

Koopkracht: ecocheque

Op 1 januari 2018 krijgen voltijdse werknemers éénmalig een ecocheque t.w.v. 100€ (pro rata deeltijdsen)

Extra verlofdag

Werknemers van 55 jaar en ouder die 10 jaar anciënniteit in de sector hebben krijgen een ‘rimpeldag’