Demografiefonds Chemie - Geen theorie maar concrete maatregelen voor werkbaar werk

Dankzij het demografiefonds hebben reeds 71 chemiebedrijven concrete maatregelen uitgewerkt om het werk werkbaar te maken. Het gaat onder meer om bijkomend verlof voor oudere werknemers of gezondheidsbegeleiding en medische check-ups. Van de besproken demografieplannen werd 72,5 procent reeds goedgekeurd. Een positieve balans.

Het demografiefonds werd onder impuls van het ABVV opgericht via een sectorale cao. In september 2016 ging de werking concreet van start. In elk chemiebedrijf –groot of klein- kunnen de werkgever en de werknemers samen concrete projecten opzetten om het werk werkbaarder te maken. Het fonds betaalt de kosten ervan. Per jaar kan 18 miljoen euro ingezet worden.  

Positieve dynamiek

Van de op het beheerscomité behandelde plannen werd al 72,5 procent goedgekeurd. Een aantal werd geweigerd omdat ze bijvoorbeeld alleen willen investeren in studies en niet in concrete maatregelen. Sommige werkgevers proberen dan weer wat al wettelijk verplicht is te laten financieren binnen het demografieplan. Maar zelfs deze geweigerde plannen zetten een discussie in gang binnen het bedrijf en kunnen alsnog resultaat opleveren.

“We merken dat er een dynamiek op gang komt in een regio als een aantal bedrijven er mee starten. Omdat men voelt dat het echt iets concreets oplevert”, aldus Herman Baele, federaal secretaris Chemie.

Concrete maatregelen

Welke praktische maatregelen komen dan zoal aan bod in de demografieplannen? In totaal gaat het om niet minder dan 313 maatregelen, een enorme diversiteit dus. Binnen het thema werk kiezen veel plannen voor bijkomend verlof voor oudere werknemers, voor insourcing, of het bijpassen van loonverlies bij de overgang van zwaar naar licht werk (bijvoorbeeld van ploeg- naar dagwerk) of bij tijdskrediet eindeloopbaan. Ook extra aanwervingen om de werkdruk en het aantal overuren te verminderen komt aan bod, of het invoeren van een peter-meterschap waarbij oudere werknemers een stuk vrijgesteld worden om jongeren mee op te leiden.

Binnen het thema gezondheid kiest men vaak voor extra ergonomische maatregelen bovenop de wettelijk verplichte. Ook coaching tegen burn-out, medische check-ups en gezondheidsbegeleiding, of bewegingsactiviteiten tijdens de werkuren zijn populair.  

Al 1 op 4 werknemers betrokken

In totaal zijn al 23.700 werknemers direct of indirect betrokken bij een demografieplan, dat is 26,3 procent van de werknemers uit de chemiesector. De Algemene Centrale – ABVV is dan ook blij met wat het demografiefonds in deze korte periode al in gang gezet heeft. Herman Baele: “Dankzij het demografiefonds is werkbaar werk in veel bedrijven concreet op de agenda gekomen. Niet zoals met cao 104 (die werkgevers verplicht een plan ‘oudere werknemers’ op te stellen) die grotendeels dode letter blijft. De financiële middelen zijn daarbij natuurlijk een belangrijke stimulans”.