Een klik voor een sociaal Europa en tegen sociale dumping

Met een simpele muisklik kan je je stem verheffen voor een meer sociaal Europa en tegen sociale dumping. Neem deel aan de petitie ten gunste van alle werknemers en werkneemsters!

Klik op:  https://www.no2socialdumping.eu/nl

De Commissie heeft een publieke consultatie gelanceerd over de voorgestelde 'Europese Arbeids Authoriteit'. Die zou een betere coördinatie tussen de nationale inspectiediensten moeten organiseren, en moet optreden in het geval van transnationale moeilijkheden.

Het zou dus een instrument zijn om een betere controle uit te oefenen op problemen rond toegang tot sociale zekerheid voor mobiele grensoverschrijdende werknemers, en om concreet op te treden in het geval van sociale dumping.

Het is noodzakelijk dat deze Europese Arbeids Authoriteit echt ten dienste komt te staan van de werknemers. Daarvoor moeten we zo veel mogelijk antwoorden op de consultatie indienen.

Het Europees vakverbond organiseert een grote sensibiliseringscampagne en heeft hiervoor een website gecreëerd die toelaat een antwoord aan de Commissie te sturen in enkele muisklikken.

Verhef uw stem voor een sociaal Europa en neem deel aan deze campagne!