België kan Bulgaarse bouwfirma’s vervolgen voor sociale fraude

Een Belgische rechtbank mag het sociale zekerheidscertificaat van Bulgaarse gedetacheerde werknemers verwerpen als er voldoende elementen wijzen op fraude.

Een Belgische rechtbank mag het sociale zekerheidscertificaat van Bulgaarse gedetacheerde werknemers verwerpen als er voldoende elementen wijzen op fraude. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie deze week beslist. Deze uitspraak is zeer belangrijk in de strijd tegen detacheringsfraude en oneerlijke concurrentie.

Een Belgisch bouwbedrijf was veroordeeld door het hof van Beroep van Antwerpen. Het bedrijf had werven uitbesteed aan Bulgaarse bedrijven. Die werkten met gedetacheerde Bulgaarse werknemers die over een certificaat van de Bulgaarse sociale zekerheid beschikten.

Onderzoek door het Belgische gerecht wees echter uit dat de bedrijven in Bulgarije geen enkele significante activiteit uitvoerden. En de officiële Bulgaarse instantie die de sociale zekerheidscertificaten uitreikt, kon geen bevredigend antwoord geven op de vragen van het Belgisch gerecht. Daarop ging het gerecht ervanuit dat de certificaten op frauduleuze wijze verkregen waren.

Wederzijds vertrouwen

Het Hof van Cassatie vroeg hierop aan het Europese Hof of het Belgische gerecht zo’n certificaat, uitgegeven door een ander land, kan verwerpen als er genoeg aanwijzingen van fraude zijn. Het Europese Hof wees in haar uitspraak op het principe van loyale samenwerking, dat een ‘wederzijds vertrouwen’ tussen landen vereist: het land dat een certificaat uitgeeft garandeert de juistheid van de informatie, en in ruil accepteert het ontvangende land het vermoeden van regelmatigheid dat daaruit volgt.

Maar aangezien de Bulgaarse autoriteiten de juistheid niet hebben kunnen aantonen, kan het Belgische gerecht de frauduleuze certificaten verwerpen. Het is eveneens aan de Belgische rechtbank om te bepalen of degenen die de arbeiders tewerkgesteld hebben aansprakelijk zijn op basis van het Belgisch recht, aldus het Europese Hof.

Deze uitspraak is zeer belangrijk in de strijd tegen detacheringsfraude en oneerlijke concurrentie. De Algemene Centrale – ABVV vraagt al lang dat de inspectiediensten versterkt worden. Zo kan effectiever opgetreden worden tegen dit soort fraude en worden bedrijven die geneigd zijn dit soort praktijken toe te passen ontmoedigd.