Sanja: "Dag van strijd en solidariteit"

Sanja is deleguee voor het ABVV in de chemiesector. Internationale Vrouwendag is voor haar nog steeds een dag van strijd en solidariteit.

Internationale Vrouwendag is er voor mij een van sociale strijd en solidariteit onder mannen en vrouwen. Vrouwen voelen het afbraakbeleid harder, en hebben belang bij de verdediging van onze rechten, en het bestaan van een alternatief.

Er is een loonkloof van jaarlijks 22% en we zijn oververtegenwoordigd in sectoren met precaire contracten. “Jobs jobs jobs”, maar wat voor jobs?! Nachtarbeid is schadelijker voor vrouwen, naarmate ze ouder worden verhoogt het risico op 11 soorten kanker! SWT voor vrouwen vanaf 62 jaar met 32 jaar loopbaan is dus te beperkt, en het pensioenpuntenplan benadeelt vrouwen die soms “inactief” waren op de arbeidsmarkt.

We kwamen in onze sector tot enkele collectieve afspraken … maar het kan beter. Geschikte overalls voor vrouwen, sanitaire voorzieningen, … maar ook een open beleid voor de aanwerving van vrouwen. Werk en gezin combineren is een probleem door tijdsdruk en stress. Vrouwen én mannen hebben voorzieningen als crèches nodig om werk werkbaar te maken.

Op een bedrijf met vooral mannen moet je je profileren als hun collega, niet als vrouw, maar een vrouwelijke deleguee moet zich duidelijk manifesteren. Ook onder deleguees is het soms merkbaar dat er minder vrouwen zijn in de syndicale vertegenwoordiging. Sommige collega’s en bazen vinden seksisme normaal, je moet er adequaat op reageren.

Klik hier voor meer info over de internationale vrouwendag