Eindelijk gelijk loon voor gelijk werk in Europa?

De Algemene Centrale ABVV reageert voorzichtig positief op het ontwerpakkoord om de regels van de Detacheringsrichtlijn te verstrengen.

De Algemene Centrale ABVV reageert voorzichtig positief op het ontwerpakkoord tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en tijdelijk EU-voorzitter Bulgarije om de regels van de Detacheringsrichtlijn te verstrengen.

Op 16 oktober 2017 had de Commissie Werk in het Europees Parlement beslist om eindelijk werk te maken van het principe “gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek”. Gedetacheerde werknemers moeten dezelfde verloning krijgen als hun Belgische collega’s. Dit principe werd opgenomen in het ontwerpakkoord van 1 maart 2018.

Ook de verkorting van de detacheringsperiode van 24 maanden naar 12 maanden (eventueel verlengbaar tot 18 maanden) werd opgenomen in het ontwerpakkoord. Wij, als Algemene Centrale - ABVV, stelden samen met de andere sociale partners voor om de duurtijd van detachering te beperken tot 6 maanden, eventueel eenmaal te verlengen na aanvraag en controle. De gemiddelde detacheringsopdracht in de bouwsector duurt immers 3 maanden.

Het Europees Parlement en de lidstaten zouden het ontwerpakkoord voor de zomer nog definitief goedkeuren. In het geval van de Algemene Centrale is in dit ontwerpakkoord vooral de bouwsector betrokken, maar ook andere sectoren waar detachering voorkomt zijn betrokken partij. We benadrukken dat het afdwingen van de regels op het terrein enkel zin heeft indien er voldoende controles plaatsvinden. Een verhoging van het aantal inspecteurs blijft daarom een prioriteit in de strijd tegen sociale dumping.

Het volgende grote punt op de Europese agenda is de herziening van de verordening over sociale zekerheid. De Algemene Centrale blijft mobiliseren voor een ambitieuze herziening van deze verordening. De oneerlijke staatsteun van Oost-Europese lidstaten aan het businessmodel van detachering via kortingen in de sociale zekerheid moet stoppen.

Er wordt een eerste stapje gezet naar een eerlijkere Europese arbeidsmarkt, maar er is nog veel werk aan de winkel. Europese politici moeten het vertrouwen van de werknemers opnieuw verdienen. Daarvoor moeten ambitieuze stappen gezet worden naar een socialer Europa.