Solidariteit met de werknemers van Axalta

De directie van Axalta gaf te kennen dat zij de productie in Mechelen wil stopzetten. Zo komen 276 banen op de tocht te staan.

Axalta is een bloeiend en performant bedrijf: winst, aanzienlijke dividenden aan de aandeelhouders, kwaliteitsvolle producten, … Maar dit is nog niet genoeg. De directie gaf te kennen dat zij de productie in Mechelen wil stopzetten. Zo komen 276 banen op de tocht te staan.

Dit is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Een bloeiend bedrijf dat haar productieactiviteiten stopzet, begrijpe wie het kan! Hoe kunnen we aanvaarden dat jobs teloorgaan in een bedrijf dat grote dividenden uitkeert?

Eens te meer haalt het kapitaal de bovenhand op het sociale en op een industrieel project! Schandalig! No way !

Onze werknemersvertegenwoordigers benadrukken eveneens de inconsequente stappen die worden ondernomen om een overnemer te vinden. Zij vrezen ook voor de toekomst van de commerciële en financiële diensten, die onvermijdelijk ook zullen getroffen worden door het stopzetten van de productie.

De sectoren en de afdelingen van de Algemene Centrale – ABVV en van BBTK stellen de voornemens van de directie van Axalta aan de kaak. Ze verklaren zich ook solidair met hun getroffen kameraden.

De werknemers van Axalta hebben een Facebook-pagina aangemaakt om hun actie te ondersteunen