Fight for fourteen : voor een minimumloon van €14

Vandaag start de Algemene Centrale – ABVV, samen met andere centrales van het ABVV, een grote sensibiliserings- en informatiecampagne die over een periode van verschillende maanden zal lopen.

Een waardig bestaan voor alle werknemers in België. Het klinkt als een evidentie en toch blijft dit voor veel hardwerkende mensen een verre droom. Momenteel ligt het minimumloon in ons land op €9,65 per uur, oftewel €1.590 per maand. Bruto. Een waardig inkomen is iets anders. En verwachten dat mensen rondkomen met dergelijk loon is totaal onrealistisch en onfair, gezien de levensduurte in dit land.

Voor ons is dit ronduit onaanvaardbaar, vooral als men kijkt naar de schandalig hoge winsten die door ondernemingen worden geboekt. Zo worden aandeelhouders en CEO’s rijkelijk vergoed, terwijl een toenemend aantal mensen het hoe langer hoe moeilijker heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.

De cijfers liegen niet. Over een periode van veertig jaar ging het aandeel van het BBP dat naar de lonen gaat er met maar liefst 6% op achteruit. Terwijl over amper de helft van die tijd de dividenden van aandeelhouders verdubbelden om op een slordige 30% uit te komen. Het beleid van de rechts liberale regering De Wever – Michel heeft deze onrechtvaardigheid de voorbije jaren extra in de hand gewerkt. In 2016 was België zelfs het enige land in de Europese Unie dat aan koopkracht moest inleveren.

Onze oplossing – het minimumloon optrekken naar €14 is niet alleen gerechtvaardigd, ze is ook redelijk en realistisch. In de Verenigde Staten, nochtans het liberaal-kapitalistisch land bij uitstek, toonde de “fight for fifteen”-beweging al duidelijk aan dat zo’n maatregel wel degelijk haalbaar is en gedragen kan worden. Oorspronkelijk begon het protest en de eis van $15 minimumloon bij de werknemers van McDonalds, om zich razendsnel uit te breiden tot de hele fastfood- en andere precaire sectoren. 

Daarom zullen in de komende maanden in alle gewesten acties gevoerd worden, te beginnen met 14 januari.

Vandaag start de Algemene Centrale – ABVV, samen met andere centrales van het ABVV, een grote sensibiliserings- en informatiecampagne die over een periode van verschillende maanden zal lopen.

Teken de petitie voor een minimumloon van € 14!

Meer info over de campagne Fight for €14 op facebook

De website Fight for €14