Voor een minimumloon van €14 in de maatwerkbedrijven

Een waardig bestaan voor alle werknemers in België. Het klinkt als een evidentie en toch blijft dit voor veel hardwerkende mensen een verre droom. Momenteel ligt het minimumloon in ons land op €9,65 per uur, oftewel €1.590 per maand. Bruto. Een waardig inkomen is iets anders. En verwachten dat mensen rondkomen met dergelijk loon is totaal onrealistisch.

Dankzij het werk van de loontrekkenden keren de Belgische ondernemingen aan hun aandeelhouders elk jaar 14 miljard aan dividenden uit. Sommige werkgevers verdienen in een uur wat bepaalde werknemers in een maand verdienen. Dit maakt meteen duidelijk dat het minimumloon optrekken naar € 14 (€ 2300 per maand) niemand zal ruïneren.

De Algemene Centrale ABVV voert een grote sensibiliserings- en informatiecampagne ‘Fight For Fourteen’ die over een periode van verschillende maanden zal lopen. De bedoeling is om dit op de agenda van de verkiezingen te krijgen.

Op 14/02/2019 houdt de Algemene Centrale - ABVV Limburg een sensibiliseringsactie bij verschillende Limburgse Maatwerkbedrijven. Bij de beschutte en sociale werkplaatsen werken de meeste doelgroepwerknemers aan een sectorloon van slechts € 10,05 per uur.  Dit bedrag is duidelijk onvoldoende om het hoofd te bieden aan de kosten voor levensonderhoud en de dagelijkse uitgaven: woning, energie, vervoer, medische kosten, voeding, communicatie, ontspanning… Wij zien een toenemend aantal mensen die het hoe langer hoe moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Bovendien vinden binnen de beschermde werkplaatsen tot 30% van de activiteiten plaats binnen andere bedrijven, de zogenaamde enclaves. Ze werken voor deze bedrijven, doen veelal dezelfde taken, maar aan een minimumloon. Dit geeft weer hoe onfair de situatie kan zijn. Net zoals alle andere werknemers dragen de werknemers uit de maatwerkbedrijven bij aan de economie.

Voor de Algemene Centrale - ABVV moet het minimum €14 kunnen bedragen om fatsoenlijk te leven van zijn werk. Het minimum verhogen is een concrete, solidaire en efficiënte maatregel!