Studiedag legt focus op preventie van arbeidsongevallen en psychosicale risico’s

In het sectorakkoord 2017-2018 kwamen de sociale partners in de glasindustrie overeen om samen een studiedag over het welzijn op het werk te organiseren. Deze studiedag vond plaats op dinsdag 11 december 2018 en stond in het teken van de preventie van arbeidsongevallen en psychosociale risico’s.

Het programma van de studiedag bood een boeiende mix van regelgeving en praktijktoepassingen, met sprekers vanuit de sector, de FOD WASO en externe preventiediensten. Het geheel werd omkaderd en ingeleid door de voorzitter van het paritair comité 115.

In de voormiddag werden de economische en sociale gegevens over de sector toegelicht, gevolgd door verschillende presentaties over arbeidsongevallen. Het wettelijk kader werd toegelicht door Fedris. Saint-Gobain stelde een project voor het verbeteren van de veiligheid van vacuüm hijstoestellen voor. Ook bij AGC loopt een veiligheidsproject, namelijk de inzet van virtual reality bij de sensibilisering rond veiligheidsrisico’s.  Dit werd eveneens bondig voorgesteld. Ten slotte inspireerde een voorbeeld van internationale samenwerking rond ongevallenpreventie vanuit de papiersector de aanwezigen.

De namiddag had de psychosociale risico’s op het menu. De link met arbeidsongevallen werd gelegd door een inspecteur van de FOD WASO, die een checklist voor het opsporen van psychosociale oorzaken voorstelde. Na een toelichting van het wettelijk kader ging een preventieadviseur van spmt-Arista met een presentatie van goede preventiepraktijken. De dag werd afgesloten met een voorstelling van het motivatieproject bij Deknudt Mirrors. In dit bedrijf  werd de arbeidsvreugde verhoogd door in te zetten op meer participatie en de ontwikkeling van zelfsturende teams. Dit was helaas nog niet terug te zien in bijvoorbeeld een daling van de absenteïsmecijfers.

Een greep uit de opmerkelijke, interessante of inspirerende zaken die voorbijkwamen:

  • Het aantal arbeidsongevallen in de sector daalt gestaag. Conclusies trekken is echter lastig, aangezien de tewerkstelling in de sector eveneens in een dalende lijn zit.
  • Fedris zet sterk in op meer preventie en een betere preventiecultuur. Hiervoor is het o.a. van belang dat alle arbeidsongevallen worden aangegeven, zodat we over nauwkeurige cijfers beschikken. Sinds de jaren ’90 zien we een dalende trend in het aantal (aangegeven) ongevallen.
  • De veiligheid van machines is vaak niet voorzien op de menselijke fouten die hiermee nog kunnen gebeuren. Het project van Saint-Gobain toont aan dat een verplicht controlesysteem voor elk gebruik deze incidenten kan voorkomen, maar ook de productiviteit ten goede komt.
  • Het werken aan een betere preventiecultuur kan de arbeidsongevallen sterk doen dalen. Dit laat het project van AGC zien, waarbij de participatie van de werknemers én management werd verhoogd door o.a. consequente sensibilisering, dagelijkse toolbox-meetings en een opleiding die gebruik maakt van virtual reality technieken.
  • Een (internationaal) uitwisselingsplatform in de sector kan arbeidsongevallen voorkomen, door te leren uit incidenten, en de preventie versterken aan de hand van goede praktijken.
  • Arbeidsongevallen hebben vaak ook psychosociale oorzaken, zoals een verhoogde werklast, een gebrek aan competentie voor de taak of verstoorde werkrelaties. Deze kunnen worden opgespoord aan de hand van de checklist van de FOD WASO.
  • Het CPBW heeft een belangrijke rol te spelen in de preventie van psychosociale risico’s. Zo kan het advies geven op alle vlakken van de werksituatie die risico’s inhouden, kan het vragen om een vertrouwenspersoon aan te stellen of een probleemsituatie te laten analyseren, en moet het advies geven bij verzoeken binnen de formele procedure.
  • Het is belangrijk om zo kort mogelijk op de bal te spelen, zodat psychosociale problemen niet verergeren. De inzet van de risicoanalyse hiervoor kan in de praktijk nog een pak beter.
  • Je kan het werk anders organiseren, waardoor de werknemers meer betrokken worden bij hun werk en de organisatie. Dit zorgt voor meer tevredenheid, o.a. omdat mensen hun talenten beter kunnen benutten, maar ook voor een meer wendbare organisatie. Het project bij Deknudt Mirrors toont aan dat dit een succes kan worden als het management zich hier overtuigd achter schaart.