Vakbonden worden geweerd in Turkse vestigingen van Recticel en St-Gobain

Bedrijven die er in België prat op gaan dat ze respect hebben voor de sociale dialoog, nemen het daar in andere landen helemaal niet zo nauw mee. Recticel (Chemie) en Saint-Gobain (Glas) doen er in Turkije alles aan om de vakbonden uit hun filialen te weren. De Algemene Centrale - ABVV en de internationale vakbondsfederatie IndustriALL steunen de vakbonden ter plaatse en dringen er bij de bedrijven op aan de internationale arbeidsrechten te respecteren.

Net als in België hebben ook werknemers in Turkije het recht om zich aan te sluiten en te laten vertegenwoordigen door een vakbond. De wet voorziet er wel een paar specifieke regels. Opdat een vakbond de werknemers in een bedrijf mag vertegenwoordigen, moet 50 procent ervan lid zijn van die vakbond. Ook moet die vakbond minstens 1 procent van de werknemers vertegenwoordigen in de sector waarin ze opereert. Bedrijven die beweren dat een vakbond niet aan die eisen voldoet kunnen naar de rechtbank stappen.  De procedure die daarop volgt kan vele jaren duren en zo worden de vakbonden monddood gemaakt.

Recticel  

Vier jaar geleden trad een meerderheid  van de werknemers van Recticel in Tuzla  toe tot de vakbond Petrol-Is. Maar het lokale management stapte naar de rechtbank. Ze beweren dat Recticel in Turkije niet in de chemische sector opereert en dat Petrol-Is daarom niet gemachtigd is om hun werknemers te vertegenwoordigen.  Ondertussen kan de vakbond dus niet in dialoog gaan met het bedrijf. Volgens de CEO van Recticel doet het Turkse filiaal niets verkeerd en is het hun recht om een procedure op te starten.

Saint-Gobain

Een gelijkaardig verhaal bij Izocam, dochterbedrijf van Saint-Gobain. Het management betwist dat Kristal-Is aan de voorwaarden voldoet om de werknemers van Izocam te vertegenwoordigen. Ondertussen ontslaat het bedrijf vier vakbondsvertegenwoordigers en ontwikkelt een zeer vijandige houding tegen de werknemers die lid zijn van de vakbond.

In mei 2018, na een procedure van vier jaar en een half, krijgt de vakbond eindelijk gelijk. In augustus werden onderhandelingen opgestart maar het bedrijf blijft volharden in zijn negatieve houding en wil geen toegevingen doen. Ook wil men de ontslagen werknemers niet terug in dienst nemen.

Turkse werknemers

Nochtans is er heel wat werk aan de winkel in de bedrijven. Kristal-Is wil de dialoog opstarten rond een graduele toename van de lage lonen, rond overwerk en nachtwerk, verbeteren van de veiligheids-en gezondheidsvoorschriften… De bedrijven maken deel uit van grote internationale groepen en het kan niet dat werknemers in bepaalde landen minder rechten hebben dan in andere.

Internationale steun

Zowel de internationale vakbond IndustriaALL als de Algemene Centrale – ABVV steunen de vakbonden ter plaatse en roepen de bedrijven op om hun Turkse filialen ter orde te roepen. De houding van beide bedrijven gaat in tegen zowel het Turkse arbeidsrecht als tegen de conventies van de internationale arbeidsorganisaties. We zullen dan ook samen met IndustriALL blijven druk uitoefenen en eisen dat vakbondsrechten overal gerespecteerd worden.