Youth for climate, de Algemene Centrale – ABVV is van de partij!

Net zoals op 15 maart heeft de Algemene Centrale beslist dat ze positief ingaat op de vraag van de jongeren op 24 mei aan te sluiten bij de klimaatacties.

Onze centrale is van mening dat de klimaatverandering een probleem is en er maatregelen moeten worden genomen. Onpopulaire maatregelen, soms zeer onpopulair. Maar het is echt noodzakelijk. De jongeren wijzen er ons terecht op. Greta, Anuna,…  maar vooral ook “Emma, Ahmed of Marie” met de pet wijzen ons erop. Hun toekomst, hun kans om er iets van te maken in de toekomst, hangt af van de maatregelen die wij nu nemen. Die zij, wij, nu kunnen afdwingen dus. 
 
Alleen al daarom kiezen we als vakbond kant. Voor de toekomst van werknemers en hun kinderen. Wat we koste wat kost willen vermijden, is dat de zwaksten niet zullen kunnen profiteren van alle maatregelen inzake duurzame energie en dat zij de slachtoffers worden.

Afspraak Brussel-Centraal Station 13u30. Muziek met verschillende concerten in open lucht wordt voorzien op het einde van de betoging.

Meer info op het facebook-evenement