In Peru riskeer je je leven als vakbondsleider

Van 12 tot 15 juni hield de Peruviaanse bouwvakbond FTCCP een uitgebreid congres. De Algemene Centrale heeft al bijna 15 jaar een sterke band met de FTCCP, via een solidariteitsproject maar ook door de uitwisseling van goede praktijken. Een samenwerking die zijn vruchten heeft afgeworpen: de vakbond is sterker geworden en  heeft beter opgeleide leiders.

 "Door de macht van de vakbond en het volk te versterken, maken we vooruitgang in de strijd tegen het neoliberalisme." Dit was het motto van het 27ste FTCCP-congres, bijgewoond door 500 afgevaardigden. Samen discussieerden zij over voorstellen om de macht van de vakbond en het volk te versterken, via  een vooruitstrevend syndicalisme en een gezamenlijke strijd.

Ondanks aanzienlijke hinderpalen, boekte de FTCCP in de periode 2015-2019 belangrijke vooruitgang, vooral op het vlak van loonsverhogingen. De bouwsector is trouwens de enige sector in Peru die collectieve onderhandelingen kent, maar die staan wel onder voortdurende druk.

Corruptie en moorden

Op hun congres luidden afgevaardigden het alarm over zwartwerk dat tot wel 70 procent bedraagt in de bouw. Er moeten zo snel mogelijk maatregelen komen  om dit te bestrijden. Daarnaast is gebrek aan transparantie en corruptie een enorme plaag in Peru. Deze politieke crisis beïnvloedt alle sectoren en zeker de bouw, aangezien de meeste bouwwerven hierdoor verlamd worden.

Een andere zorg van de vakbond is geweld op de bouwplaatsen. Zo werden er 17 moorden op vakbondsleiders gepleegd, door bendes die als doel hebben om de vakbond uit te schakelen en de werven in eigen handen te nemen.

Ondanks het gecompliceerde klimaat heeft de FTCCP in zijn 60-jarig bestaan ​​laten zien dat het een sterke federatie is met een enorme mobiliseringskracht.

 

mobilisation ftccp

De dag na het congres demonstreerde de FTCCP nogmaals zijn vechtlust en zijn vermogen om te mobiliseren tijdens een nationale staking tegen de neoliberale hervorming van de regering. Duizenden werknemers kwamen op straat voor hogere lonen en pensioenen en tegen het versoepelen van de arbeidsrechten. 

 

FTCCP

"We zijn trots om deel uit te maken van een sterke, strijdbare vakbondsorganisatie, die niet alleen wordt erkend door de werknemers, maar ook door de werkgevers en de beroepsorganisaties, en door de overheidsinstanties." zegt Luis Villanueva, de nieuwe secretaris-generaal van FTCCP. "Door mobilisatie en dialoog hebben we tastbare resultaten bereikt voor alle werknemers."

ftccp

Tussenkomst van Erwin Verheye, Algemeen Secretaris van de afdeling BRIO tijdens het congres van de FTCCP.

ftccp


Gianni De Vlaminck, federaal secretaris van de Algemene Centrale - ABVV: "De solidariteitsprojecten tussen onze 2 bouwvakbonden hebben hun vruchten afgeworpen en daar kunnen we ons alleen maar over verheugen. Het laatste project is er op gericht om nieuwe vakbondsleiders te vormen. Zo  willen we hen nog beter wapenen om de belangen van alle werknemers te verdedigen en betere arbeidsomstandigheden te verkrijgen."