Militanten ABVV glas keuren sectorakkoord voor de arbeiders goed

Op 4 juli 2019 heeft de syndicale raad van de glassector - de vergadering van vakbondsafgevaardigden van alle betrokken regionale afdelingen – het ontwerp protocolakkoord voor de arbeiders in de glasindustrie goedgekeurd. Dit akkoord garandeert enkele verbeteringen in de loon- en arbeidsvoorwaarden in 2019 en 2020.

Koopkracht

De beperkte marge van 1,1% die de regering opgelegd heeft, is zo maximaal mogelijk ingevuld. Alle sectorale minimumbarema’s worden met 1,1% verhoogd en dit vanaf 1 juli 2019. Deze verhoging moet echter minstens 0,16€ per uur bedragen waardoor het merendeel van de barema’s er meer dan 1,1% op vooruit gaat.

In de subsector van de spiegelmakerijen en de fabricage van kunstramen gaan ook de reële lonen er direct met 1,1% op vooruit vanaf 1 juli. De ‘gemiste’ loonsverhoging van 1 januari tot 1 juli en het gebrek aan vrije onderhandelingen in de bedrijven wordt gecompenseerd met ecocheques: € 125 in 2019, € 75 in 2020.

In de andere subsectoren stijgen de reële lonen vanaf 1 juli 2019 met 0,8%. De overige 0,3% mogen in de bedrijven vrij onderhandeld worden. Is er geen bedrijfsakkoord voor het einde van het jaar, dan zal de verhoging van 1,1% alsnog retroactief toegepast worden vanaf 1 juli 2019.

Alle ploegenpremies en bestaanszekerheidsuitkeringen stijgen eveneens met 1,1% vanaf 1 juli.

Verplaatsingskosten

De vergoeding van verplaatsingskosten wordt vereenvoudigd. Alle vormen van openbaar vervoer worden op dezelfde manier terugbetaald. De vergoedingen gaan er tegelijk ook op vooruit. De vergoedingen voor privé-vervoer stijgen met 3% en de fietsvergoeding stijgt naar 0,24€.

SWT (brugpensioen)

Wat betreft brugpensioen sluit de sector zich aan bij de interprofessioneel afgesloten CAO’s:

  • SWT nachtarbeid (20 jaar) of zwaar beroep vanaf 59 jaar (33 jaar loopbaan).
  • SWT voor zware beroepen op 59-jarige leeftijd met 35 jaar loopbaan.
  • SWT lange loopbaan vanaf 59 jaar
  • SWT voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen.

Ook op het vlak van vorming, tijdskrediet, welzijn & werkbaar werk, digitalisering, syndicaal werk, enz. werden de afspraken verbeterd. Binnen enkele weken zullen we voor u een handige zakbrochure publiceren met daarin een overzicht van de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector.