Gerechtigheid voor huishoudwerkers

Na zeven jaar procederen is het eindelijk zover: Het hooggerechtshof heeft bevestigd dat het ongrondwettelijk is dat huishoudwerksters uitgesloten zijn van de wet ter compensatie van arbeidsongevallen en beroepsziektes. Een belangrijke stap voor de meer dan één miljoen ondergewaardeerde huishoudwerksters in Zuid-Afrika.

Alles begon met het overlijden van Maria Mahlangu, die 22 jaar voor de familie De Clerq in Pretoria werkte. De huishoudwerkster verdronk in het zwembad nadat ze van een ladder gevallen was.

Haar familie kreeg geen compensatie omdat huishoudwerkers uitgesloten zijn van de wet ter compensatie van arbeidsongevallen en beroepsziekten (COIDA). De vakbonden SADSAWU en UDWOSA trokken naar de rechtbank. Zeven jaar en verschillende rechtszaken later werd eindelijk een overwinning geboekt: Het hooggerechtshof oordeelde op 23 mei dat de uitsluiting van huishoudwerksters ongrondwettelijk is.

Rijkelijk laat maar toch belangrijk. Het is onacceptabel dat juist één van de armste sectoren van de samenleving de zwaarste lasten moest dragen. Huishoudwerksters zijn vooral zwarte vrouwen en hun werk is uitermate precair met lange uren, lage lonen en weinig rechten. Deze uitspraak is dan ook een belangrijke stap om die onrechtvaardigheid op te heffen.

Maar er blijven nog veel vragen. Heeft de uitspraak ook een terugwerkende kracht? En wat met het feit dat huishoudwerksters ook niet onder het nationale minimumloon vallen? Dit zal aan bod komen in een volgende zitting van het hooggerechtshof.  

SADSAWU roept iedereen alvast op om zijn solidariteit te tonen met de huishoudwerksters en om, in aanloop tot de zitting, de strijd nog op te voeren

Meer info over onze internationale solidariteit: https://www.accg.be/nl/internationaal