De sociale zekerheid? Een bondgenoot voor het leven!

Sinds haar ontstaan heeft de sociale zekerheid zich opgeworpen als compagnon de route van onze levensloop. Bij elk sleutelmoment in ons leven treedt zij op als een heus vangnet. Het ene moment dragen wij eraan bij voor anderen, het andere moment genieten wij er zelf van. Het is een solidariteitsmiddel bij uitstek dat echter meer en meer wordt uitgehold. Om een sterke sociale zekerheid te vrijwaren, is het van belang om haar voldoende te voeden en haar vooral niet te beschouwen als een onuitputtelijke reserve. Zo stelden we vast dat de staat de voorbije jaren meer en meer in de fondsen van de sociale zekerheid grabbelde, door bijvoorbeeld de werkgeversbijdragen te verminderen (met minder inkomsten tot gevolg) of door de taxshift. En steeds meer vergoedingselementen ontsnappen aan de bijdragen. Op het moment dat een nieuwe regering moet worden gevormd, is het van essentieel belang om te benadrukken hoe belangrijk de sociale zekerheid wel is.

  • Lea is pas geboren. Aan de ouders: gefeliciteerd! Voor haar moeder het welverdiende betaalde moederschapsverlof, voor haar vader het betaald ouderschapsverlof die hem in staat stelt zijn kleine prinses in de beste omstandigheden te verwelkomen. 
  • Lea beëindigt haar studies. Niet gemakkelijk, snel werk vinden als schoolverlater! In afwachting, na een wachtperiode weliswaar, ontvangt zij uiteindelijk maandelijks een inschakelingsuitkering die haar in staat stelt in haar behoeften te voorzien en ondertussen werk te zoeken. 
  • Lea heeft eindelijk haar droomjob gevonden! Ze werkt nu voltijds en elke maand wordt een deel van haar brutoloon aan de sociale zekerheid overgedragen door middel van de sociale bijdragen. Deze laten toe de sociale fondsen op peil te houden en hen te helpen die er op dat moment nood aan hebben. Deze keer is het dus Lea die de anderen helpt.
  • Hoera! Lea is zwanger! Dankzij de sociale zekerheid zal haar zwangerschap haar nauwelijks iets kosten. Zonder deze steun zou een keizersnede haar bijvoorbeeld ruim € 5000 kosten. Bovendien zal ze een moederschapsuitkering ontvangen tijdens haar zwangerschapsverlof.
  • Geen geluk. Lea is gevallen en zit voor enkele maanden in het gips. Ze is arbeidsonbekwaam. Gelukkig zal ze niet te veel financiële verliezen lijden dankzij de sociale zekerheid. Maandelijks ontvangt ze een vergoeding van de mutualiteit. 
  • Na een drukke carrière is het tijd voor de welverdiende rust. Vanaf nu zijn het de anderen die voor Lea zullen bijdragen. Zij zal maandelijks een pensioen ontvangen.