Akkoorden in de Stoffering en houtbewerking, Papierrecuperatie en Petroleum

Verschillende sectoren van de Algemene Centrale – ABVV bereikten reeds een akkoord. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten. 

Stoffering en houtbewerking 

  • Vanaf 1 juli 2019: stijging van alle brutolonen met 1,1%.
  • Vanaf 1 oktober 2019: verhoging van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid, vergoedingen langdurige ziekte, aanvullende vergoeding gelijkgestelde dagen, dagvergoeding arbeidsongeval en dagbedragen syndicale premie.
  • SWT (vroeger brugpensioen) en tijdskrediet/landingsbanen: verlenging van alle sectoraal mogelijke bestaande systemen.

Papierrecuperatie

  • Verhoging van alle lonen met 1,1% vanaf 1 november 2019.
  • Verhoging van de syndicale premie tot € 145.
  • Toegang tot alle stelsels SWT en eindeloopbaan.

Petroleum

  • Verhoging van de koopkracht voor iedereen met extra aandacht voor de laagste lonen.
  • Toegang tot alle stelsels van SWT (brugpensioen) en tijdskrediet.
  • Werkbaar werk: verbetering van het financieel voordeel voor alle werknemers vanaf 59 jaar die overgaan van nacht naar dagwerk.