Schoonmaak: sectoraal akkoord 2019-2020

Werknemers en werkgevers bereikten in de schoonmaaksector een akkoord rond de arbeidsvoorwaarden voor 2019-2020. Op 21 oktober keurden de ABVV-delegees dit goed.

Belangrijkste punten in het akkoord;

  • Bruto loonstijging van +1,1% vanaf januari 2020 (met compensatie voor 2019 via de eindejaarspremie)
  • Verlenging van de bestaande SWT-stelsels (brugpensioen) met een uitbreiding voor het systeem van landingsbanen
  • Tussenkomst ambulante kosten via het Fonds voor Bestaanszekerheid

Enkele dossiers zullen verder in een werkgroep worden behandeld;

  • Sociale dumping, deloyale concurrentie en werkdruk
  • Mobiliteit en verplaatsingen
  • Industriële reiniging en afval