Onderhandelingen afgesprongen, bespreking nieuwe acties

Onze actie aan de NAVO heeft de werkgevers blijkbaar onvoldoende kunnen overtuigen.

De verzoeningsvergadering van 23 oktober heeft niets opgeleverd.

De onderhandelingen werden bijgevolg opnieuw stopgezet.

We nodigen dan ook alle delegees uit op een informatievergadering nu vrijdag  25 oktober om 10 uur (onthaal 9h30) met de bedoeling een actieplan uit te werken.

Deze vergadering zal doorgaan in de zaal Dom Helder Camara, Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel.

Getekend,

Het gemeenschappelijk vakbondsfront