Wat zijn de gevolgen voor de werknemer bij de omschakeling naar de wintertijd

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober schakelen we over naar de wintertijd. Dit betekent dat de klok om 3 uur één uur teruggedraaid wordt. Sommigen verheugen zich over het idee een extra uur te slapen, maar de overgang naar het winteruur heeft als resultaat dat nachtarbeiders een uur meer moeten presteren. Maar worden ze rechtvaardig betaald?

Laten we eens kijken naar de reglementering. Indien de werknemer zes maanden geleden bij de omschakeling naar het zomeruur al in nachtdienst werkte, kreeg hij 8 uren betaald terwijl hij destijds maar 7 uren werkte. Bij de omschakeling naar het winteruur, zal de werknemer dan worden betaald voor acht uur werk, terwijl hij 9 uren presteert.

Als het niet dezelfde werknemers zijn die bij de omschakeling aan het werk zijn wordt de volgende regel toegepast:

  • De werknemers die door de omschakeling naar het winteruur 9 uur werken, ontvangen een loon voor 9 uur prestaties.
  • de werknemers die door de omschakeling naar het zomeruur slechts 7 uur werkten, ontvingen toch een loon voor 8 uur prestaties. Concreet betaalde de werkgever 1 uur meer dan er effectieve prestaties waren.

Eigen regels

Opgepast, sommige bedrijven hebben hun eigen regels voor de overgang naar winteruur of zomeruur. Om te weten welke regeling op jou van toepassing is, neem je best contact op met je vakbondsafgevaardigde of je afdeling.

Ondertussen krijgt het systeem regelmatig de wind van voren: het zou een negatieve impact hebben op de gezondheid.

De CAO nr 30 van de NAR