Bewaking: sectorakkoord 2019-2020

De sociale partners in de bewaking zijn na moeilijke onderhandelingen tot een akkoord gekomen voor 2019-2020.

In dit akkoord vullen we de 1,1% volledig in. Grotere loonstijgingen zouden niet geaccepteerd worden door de overheid. Ondanks het dwingende keurslijf van de loonnorm hebben we toch een positieve evolutie kunnen bereiken, zowel voor het kwalitatieve als voor de koopkracht.

Op 6 november werd het goedgekeurd door de vakbondsafgevaardigden.

De belangrijkste punten zijn:

1. Koopkracht;

- Verhoging van de lonen met 1,1% vanaf 01/01/2020.

- Ecocheque van 200€ voor 2019.

- berekening van de premies voor zaterdag, zondag en feestdagen op de effectief gepresteerde looncategorie (voordien op SB). Zaterdag 15% --> 18%, zondag 20% --> 23%.

2. Oudere werknemers;

- bijkomende “rimpeldag” op 60 jaar mits 10 jaar sectoranciënniteit.

- 1 extra vrij weekend op 55 jaar.

- 2 extra vrije weekends op 60 jaar.

3. Versterken gedragscode rond het specialiteitsbeginsel zodat bewakingsagenten zich op hun taken kunnen focussen. Opname in commerciële contracten en CAO.

4. Tussenkomst ambulante medische kosten via Fonds (FBZB).

Enkele andere thema’s worden verder opgenomen in werkgroepen binnen het paritair comité.