De indexering van jouw loon

In de sector petroleum bestaat er voor de arbeiders een maandelijks indexeringsmechanisme. Het loon wordt met andere woorden iedere maand aangepast aan de levensduurte (= kosten van het levensonderhoud).

Bij de bedienden zit het indexmechanisme anders in elkaar. De minimumlonen en de effectieve lonen worden ook aangepast aan de levensduurte. Het systeem is niet maandelijks maar is gebaseerd op de spilindex die moet worden overschreden om een verhoging van 2% toe te passen. De spilindex is een berekeningsmethode voor het aanpassen van de lonen aan de levensduurte. 

Op onze website kan je de sectorale minimumlonen raadplegen indien je arbeider bent of bediende.

Opgelet: zelfs als jouw loon hoger is dan het sectoraal minimum, moet het geïndexeerd worden. Hiervoor kan je steeds terecht bij je afgevaardigde of je afdeling van ABVV Petroleum.