De indexering van jouw loon

In de sector petroleum bestaat er voor de arbeiders een maandelijks indexeringsmechanisme. Het loon wordt met andere woorden iedere maand aangepast aan de levensduurte (= kosten van het levensonderhoud).

Bij de bedienden zit het indexmechanisme anders in elkaar. De minimumlonen en de effectieve lonen worden ook aangepast aan de levensduurte maar hiervoor moet de spilindex met 2% worden verhoogd of verlaagd. De spilindex is een rekenmethode voor de aanpassing van de lonen aan de levensduurte. De 2%-regel is bij de arbeiders niet van toepassing. De volgende spilindex zou niet overschreden worden in 2020.

Op onze website kan je de sectorale minimumlonen raadplegen indien je arbeider bent of bediende.

Opgelet: zelfs als jouw loon hoger is dan het sectoraal minimum, moet het geïndexeerd worden. Hiervoor kan je steeds terecht bij je afgevaardigde of je afdeling van ABVV Petroleum.