Een mokerslag voor de werknemers van GSK

Tijdens een buitengewone ondernemingsraad heeft de directie van GlaxoSmithKline (GSK) haar intentie kenbaar gemaakt om 720 arbeidsplaatsen te schrappen.

Dit collectief ontslag zou het gevolg zijn van de aanname van een "transformatieplan" binnen de farmaceutische multinational die zich ook in België heeft gevestigd.

ABVV Scheikunde betuigt z'n solidariteit met de getroffen werknemers. De centrale doelstelling is: een zo groot mogelijk aantal jobs redden en de belangen van het hele personeel verdedigen. 

Er werd een informatie- en consultatieronde opgestart om duidelijkheid te bekomen over de intenties en de motivatie van de directie.