Werknemers GSK en Waalse regering bezorgd over collectieve ontslagen bij GSK

Afgevaardigden van de werknemers van GSK, de farmareus die onlangs aankondigde om tot wel 720 arbeidsplaatsen te schrappen, hebben op 7 februari een ontmoeting gehad met de Waalse regering. Beide partijen zijn bezorgd over de intenties van de directie van het bedrijf

Algemeen overheerste een gevoel van onrechtvaardigheid over dit collectief ontslag, vooral gezien de winstgevendheid van het bedrijf en de hoge productiviteit die de werknemers aan de dag leggen. Zowel de Waalse overheid als de syndicaal afgevaardigden zijn verbaasd over de drastische intenties van de directie van GSK.

De Waals overheid kan zich vinden in de bezorgdheid van afgevaardigden over de perspectieven voor het bedrijf op lange en op korte termijn:

  • Voor de korte termijn zijn de afgevaardigden vragende partij om samen met de directie alternatieven uit te werken om zo veel mogelijk jobs te behouden of verder te ontwikkelen in de regio.
  • Voor de lange termijn is het collectief ontslag een slecht signaal voor wat betreft de toekomst van GSK in ons land. Wil het bedrijf zijn activiteiten de komende jaren nog wel blijven ontwikkelen in de regio?

Over deze perspectieven willen zowel de syndicaal afgevaardigden als de Waalse overheid dat de directie zo snel mogelijk duidelijkheid schept.

Momenteel start in het kader van de Wet Renault een informatie- en consultatieprocedure waarbij de afgevaardigden de mogelijkheid krijgen om de directie vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden. De afgevaardigden hopen dat de directie het sociaal overleg aangrijpt om tot duurzame alternatieven te komen.