Corona-virus

Het Corona-virus is uitgebroken in België. Wat betekent dit voor jou?

Bij een uitbraak van een virus is het aan de overheid om de passende maatregelen te nemen. Dankzij onze sociale zekerheid hebben we een voorsprong op andere landen. Dit betekent dat we een uitstekende gezondheidszorg hebben, maar een uitbraak is gezien de wereldwijde besmettingen niet te vermijden. Gelukkig zijn er ook maatregelen zijn die de gevolgen voor gezonde werknemers zoveel als mogelijk beperken. 

De overheid kan bijzondere maatregelen nemen, maar dit zijn in verschillende situaties de gevolgen voor jou als werknemer:

Je bent niet ziek?

Als je niet ziek bent, ga je gewoon werken zoals normaal. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne en kom niet in de buurt van zieke mensen die griepverschijnselen hebben. Je mag echter niet weigeren om te werken bij mensen die nog niet ziek verklaard zijn! Werk je bij klanten of kom je bv. veel in contact met andere mensen, dan was je regelmatig je handen. Het gebruik van ontsmettingsgel kan zeker nuttig zijn. 

Dit is de algemene situatie, die voor iedereen geldt die niet onder een van onderstaande gevallen valt.

Je bent niet ziek, maar je kan niet gaan werken door het Corona-virus?

Ben je zelf niet ziek, maar is je bedrijf of je werf gesloten wegens het corona-virus of zeggen klanten af omdat ze zelf ziek zijn, dan is het aan je werkgever om je toch werk te geven. Doet hij dat niet, dan kan hij enkel beroep doen op werkloosheid wegens overmacht.

Je bent zelf ziek of je voelt je ziek?

Voel je je ziek en denk je eventueel besmet te zijn met het coronavirus? Bel dan je huisarts en volg zijn richtlijnen op. Wacht tot het oordeel van de huisarts om te gaan werken als je denkt een risico te zijn voor je collega's of klanten. Verwittig alvast je werkgever als je later zou aankomen. 

In het geval dat je ziek bent, heb je recht op gewaarborgd loon zoals bij een normale ziekte, met dus ook de normale regels rond het verwittigen van je werkgever. Natuurlijk volg je in het geval van het coronavirus de richtlijnen op die op deze site van de overheid te vinden zijn: https://www.info-coronavirus.be/nl/