Tijdelijke werkloosheid – aanvullende vergoeding covid-19 verlengd tot 31 december in de scheikunde!

In ons artikel van 16 april meldden we dat er dankzij de vakbonden met de werkgeversfederatie verschillende discriminaties geschrapt werden in verband met het toekennen van de aanvullende sectorale vergoeding van € 11 per dag als je tijdelijk werkloos zou worden.

Deze verbeteringen gingen in vanaf 13 maart 2020 en liepen af op 30 juni. Een eerste verlenging werd bekomen tot 31 augustus, zie ons artikel van 26 juni. Nu is er tussen de sociale gesprekspartners een tweede verlenging afgesproken en dit tot 31 december 2020.

Over welke afspraken gaat het?

  • € 11 per dag in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen EN overmacht voor  de arbeiders EN voor de bedienden.
  • Alle dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.
  • De anciënniteitsvoorwaarde van 6 maanden, om de aanvullende vergoeding te ontvangen, werd geschrapt.
  • Maximum aantal betalingsdagen geschrapt (voorheen was er een betaling voor maximum 60 dagen).

We hebben ook verkregen dat werknemers in quarantaine die tijdelijk werkloos zijn omdat ze niet kunnen telewerken, ook de aanvullende uitkering van 11 euro per dag krijgen.

Opgelet: dit zijn de bedragen en minimumregels voor de sector. Misschien zijn er binnen je bedrijf betere voorwaarden afgesproken. Aarzel niet om je afgevaardigde of je plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde te raadplegen.