Je mijnwerkerspensioen wordt opnieuw berekend… waar staat je dossier?

In de berekening van de pensioenen van voormalig mijnwerkers werd vorig jaar een fout vastgesteld. In de loop van de voorbije 30 jaar hebben duizenden mensen een te laag pensioen ontvangen. Deze anomalie valt te verklaren doordat de berekening van de pensioenen niet overeenkwam met de akkoorden die daar destijds over werden overeengekomen. De voormalig mijnwerkers hebben sindsdien betoogd voor de kantoren van de pensioendiensten, en aan hun oproep werd gehoor gegeven. In mei 2020 werd een wet goedgekeurd die een nieuwe berekening van de pensioenen mogelijk maakt.

Wat rest is het rechtzetten van de fout en het vergoeden van de getroffen rechthebbenden. De achterstallige betalingen waarop de mijnwerkers en hun erfgenamen aanspraak kunnen maken, gaan echter slechts tien jaar terug. De weduwen en de erfgenamen zullen vergoed worden vanaf april 2021.

Voor meer informatie over deze revisie en het mijnwerkerssupplement, surf naar de website van de Federale Overheidsdienst voor Pensioenen