De dag voor gelijk loon

Equal Pay day, het moment om stil te staan bij de loonkloof die vrouwen treft. Waarom equal pay day? Vrouwen hebben nu, eind maart 2021, gemiddeld evenveel verdiend als het inkomen dat de gemiddelde man al eind december 2020 uitbetaald kreeg. Nu pas kregen vrouwen gelijk betaald.

Het uurloon van een Belgische vrouw ligt gemiddeld 5,8% (2019) lager dan dat van hun mannelijke collega’s. Dat lijkt niet zo veel, maar die kloof in uurlonen wordt berekend voor alle werknemers samen, ongeacht het beroep, de sector, de mate waarin ze leiding geven, enzovoort. Vrouwen die goed betaald krijgen trekken zo het gemiddelde op.

Onder deze gemiddelden is er nog heel wat ongelijkheid. De loonkloof tussen mannen en vrouwen op jaarbasis loopt op tot 23,1% (2020). Anders geformuleerd: vrouwen verdienen tot bijna 4 maanden minder salaris ten opzichte van mannen. Gecorrigeerd voor arbeidsduur bedraagt de loonkloof in voltijdse equivalenten (VTE) nog steeds 9,2%.

Vrouwelijke sectoren

De loonkloof is niet alleen een kwestie van mannen en vrouwen, maar vaak ook van voornamelijk mannelijke sectoren en voornamelijk vrouwelijke sectoren. Tal van sectoren waar vooral vrouwen aan de slag zijn, betalen relatief lage lonen uit. Denk aan de retail-, horeca-, de informele en de dienstenchequesector.

Vrouwen vind je eveneens vaker terug in kwetsbare jobs en deeltijdse tewerkstelling, waardoor zij doorheen hun hele carrière minder verdienen dan hun mannelijke collega’s die net wel voltijds werken of minder onderbrekingen hoeven te nemen. Bovendien moeten veel vrouwen passen voor promoties of worden zij door mannelijke leidinggevenden nog steeds genegeerd.

Loonkloof voor het leven

Deze loonkloof blijft vrouwen hun hele leven achtervolgen. Lagere lonen en onderbrekingen in hun carrière resulteren in lagere uitkeringen voor ziekte of werkloosheid, en aan het einde van de rit een lager pensioen. De meeste gepensioneerde vrouwen komen vandaag absoluut niet rond met hun pensioentje, en blijven afhankelijk van hun partner of dreigen zonder hulp in armoede terecht te komen.

Om de loonkloof te dichten, schuift het ABVV de volgende maatregelen naar voren:

  • Een loonsverhoging de naam waardig in laagbetaalde sectoren
  • Een hoger minimumloon van €14 bruto per uur of €2.300 per maand
  • Een hoger minimumpensioen van €1500 bruto
  • Een volwaardige aanpak van de opgelegde halftijdse betrekkingen
  • Een aanzienlijke verhoging van de sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens